Registratievoorwaarden Internationaal eCoach & eCounselor Register

Doelstellingen

Het onderhouden van een hoogwaardig internationaal register van professionele online begeleiders die werken volgens het ABC-model (of vergelijkbaar gedragsmodel), de UNLOQ-methode (of vergelijkbar methode) en de drie basisprincipes van online begeleiding. Het register kent drie doelstellingen:

 • het zichtbaar maken van kwalitatief hoogwaardige professionals op het gebied van online begeleiding;
 • het stimuleren van de continue professionalisering van online professionals;
 • het handhaven van het gebruik van de keurmerken ‘Certified eCoach’ '&' Certified eCounselor.

Inhoud registratie

Registratie biedt de volgende mogelijkheden:

 • vermelding in het Register met naam, persoonlijk profiel en link naar eigen website;
 • communiceren keurmerk ‘Certified eCoach’ of ́Certified eCounselor’ via eigen communicatie kanalen;
 • toegang tot jaarlijkse intervisiebijeenkomsten met gecertificeerde collega's;
 • supervisiemogelijkheden vanuit UNLOQ;
 • op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de UNLOQ methode en ABC-model voor online begeleiding.

Voorwaarden (her)registratie

Registratie in het Register is mogelijk voor professionele begeleiders die voldoen aan de competenties zoals vastgelegd in het ’Competentie schema Online Begeleiders (e-Coaches en e-Counselors)’ en de volgende aanvullende voorwaarden:

Certified Level I ePractioner

 • voldoet aan de bijbehorende competenties van niveau I van het competentieschema;
 • heeft een opleiding afgerond op het gebied van begeleidingskunde, mens-, medische- en/of sociale wetenschappen op minimaal HBO niveau en heeft minimaal 1 jaar relevante werkervaring;
 • voldoet aan de competenties behorende bij Level I uit het ‘Competentie schema online begeleiders’;
 • verklaart akkoord te zijn met de voorwaarden en kosten die gepaard gaan met het gebruik van het keurmerk.

Herregistratie

 • kan bij herregistratie minimaal 60 uur online begeleiding aantonen en heeft minimaal 12 cliënten begeleid;
 • kan minimaal vijf evaluaties aantonen, verspreid over de afgelopen vijf jaar;

Certified Level II eSenior

 • heeft een opleiding afgerond op het gebied van begeleidingskunde, mens-, medische- en/of sociale wetenschappen op minimaal HBO niveau en heeft minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
 • voldoet aan de competenties behorende bij Level I en II uit het ‘Competentie schema online begeleiders’;
 • verklaart akkoord te zijn met de voorwaarden en kosten die gepaard gaan met het gebruik van het keurmerk.

Herregistratie

 • kan minimaal 140 uur online begeleiding aantonen en heeft minimaal 20 cliënten begeleid;
 • kan minimaal 5 evaluaties aantonen verspreid over de laatste 5 jaar;
 • heeft deelgenomen aan minimaal vijf door het Register erkende intervisie- of supervisiebijeenkomst per registratieperiode.

Certified Level III eMaster

 • heeft een opleiding op het gebied van begeleidingskunde, mens-, medische- en/of sociale wetenschappen afgerond op HBO/WO niveau en heeft minimaal 5 jaar relevante werkervaring, heeft minimaal 2 jaar ervaring met online begeleiden en kan minimaal 120 uur online begeleiding aantonen;
 • voldoet aan de competenties behorende bij Level I, II en III uit het ‘Competentie schema online begeleiders’
 • verklaart zich akkoord met de voorwaarden en kosten die gepaard gaan met het gebruik van het keurmerk.

Herregistratie

 • kan minimaal 240 uur online begeleiding aantonen over de afgelopen 5 jaar en heeft minimaal 30 cliënten begeleid;
 • kan minimaal 5 evaluaties aantonen verspreid over de laatste 5 jaar;
 • kan minimaal 25 uur verzorgde scholingsactiviteiten aantonen op het gebied van online begeleiding (o.a. het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie, supervisie en afgenomen examens) per kalenderjaar;
 • heeft deelgenomen aan minimaal 5 door het Register erkende intervisie- of supervisiebijeenkomst per registratieperiode.

Registratiekosten

Aan registratie zijn per registratieperiode kosten verbonden. Het gaat om toetsingskosten en administratiekosten. De kosten bedragen voor een ‘Level I’ registratie € 250,- per vijf jaar. Voor ‘Level II’ en ‘Level III’ € 275,- per vijf jaar. Dit bedrag is inclusief eenmalige toetsingskosten à € 175,- (Level I) of € 200 (Level II/III),-. Het totale bedrag wordt bij aanvang van een registratieperiode in rekening gebracht. Na betaling zal de toetsingsprocedure worden opgestart. Na positieve afronding van de toetsing wordt de registratie automatisch zichtbaar gemaakt in het Register. Indien de toetsing een negatieve uitkomst heeft worden alleen de kosten voor de toetsing verrekend, het resterende bedrag zal worden teruggestort.

Supervisie en intervisiekosten

Het is mogelijk gebruik te maken van supervisie- of intervisiebijeenkomsten. De kosten worden per activiteit apart in rekening gebracht. De kosten voor supervisie bedragen € 200,- per persoon per traject. De kosten voor (online) intervisie bedragen € 95,- per persoon en vinden groepsgewijs plaats. Vanaf Level II is het verplicht deel te nemen aan door het Register erkende intervisies.

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Profielen Informatie Home Educatie Boek Voorwaarden Log in
eCoach register een initiatief van: UNLOQ | Stationsstraat 24-01 | 5038 ED Tilburg
copyright © 2023 - eCoach Register. Alle rechten voorbehouden.